Vilken teknik bygger Municipio på?

Municipio bygger på beprövad teknik som WordPress, Advanced Custom Fields (ACF) och PHP-ramverket Laravel.