Flexibla teman för mindre webbar

För webbsidor som ska inspirera och skapa känsla finns många möjligheter i Municipio. Utgå från en standardmall för att snabbt skapa en grafisk tilltalande sida, eller utveckla ett eget tema. Med bild, film och alla olika moduler som ingår är det lätt att skapa en inspirerande upplevelse.

En del kommuner har tagit fram ett antal olika temavarianter för mindre webbsidor, med lite olika struktur och design utifrån syfte. Med en sådan mall som bas kan man sedan snabbt, i princip utan inblandning från tekniker, skapa upp mindre sajter som passar olika verksamheter och behov.

Exempel på inspirations- eller kampanjsajter som använder Municipio permalink

Collage med webbplatser

Anpassa färger eller bygg ett eget barntema

I sin enklaste form kan man skapa igenkänning genom att anpassa färgerna i grundtemat. Vill man ta ut svängarna är det enkelt att skapa ett barntema.