Municipio för din kommunala webbplats

Dra nytta av funktioner och mallar som andra kommuner redan har skapat i Municipio.

 • Responsiv design och mobile first

 • Tillgänglighet enligt Webbdirektivet (från kvartal 1 2020)

 • Hög säkerhet med möjlighet till tvåstegsinloggning

 • Sökfunktion med synonymer och smart rankning

 • Plats- och evenemangsdatabas

 • Digital anslagstavla med loggning av publiceringar

 • Webbanalys för sällanredaktörer

 • Feedbackfunktion

 • Responsiv design och mobile first

  Municipio är utvecklat för att fungera bra på alla sorters skärmar med den mobila besökaren i fokus. Det modulära upplägget i plattformen ger redaktörer en bred palett av funktioner som kan adderas på ett skalbart och responsivt sätt.

 • Tillgänglighet enligt Webbdirektivet (från kvartal 1 2020)

  Webbdirektivet gäller redan nu för alla nya sajter och från 23 september 2020 för befintliga sajter för “offentligrättsliga organ”. Plattformen har under 2019/2020 uppdaterats och förbättrats för att uppnå de krav som ställs och ska från och med kvartal 1 2020 vara helt i linje med nivå AA av standarden WCAG version 2.1. Med andra ord är Municipio en utmärkt grund för att bygga tillgängliga webbplatser.

 • Hög säkerhet med möjlighet till tvåstegsinloggning

  Säkerhet på webben är en viktig aspekt och med WordPress i botten finns det goda möjligheter att hålla en hög nivå. Det finns flera bra plugins för ökad säkerhet i form av tvåstegsinloggning för redaktörer, databasbackups och loggning av olika typer av intrångsförsök.

 • Sökfunktion med synonymer och smart rankning

  I flera Municipioinstallationer har den inbyggda WordPress-söken ersatts med en mer avancerad sökfunktion. Med en sådan utvidgning kan besökaren få upp sökförslag som baseras på de mest eftersökta orden, få hjälp med felstavningar, ordböjningar eller synonymer, möjligt att filtrera innehållet utifrån kategorier, hitta innehåll utifrån taggar, hitta innehåll i PDF:er och så vidare. Kort sagt går det att få till en riktigt smart sökfunktion.

 • Plats- och evenemangsdatabas

  Helsingborgs stad har tagit initiativ till en evenemangsdatabas för olika händelser i Skåne. Vem som helst kan gratis filtrera ut och visa upp information från databasens olika evenemang i sina digitala kanaler. Som skånsk kommun eller organisation kan ni även få ett användarkonto till databasen och på så vis själva bidra med, eller hämta ut, innehåll – gratis. För att få ett konto måste ni först skriva ett avtal med Helsingborgs stad.


  Eftersom plats- och evenemangsdatabasen bygger på öppen källkod kan vem som helst hämta och använda koden för att skapa sin egen databas och anpassa den helt efter egna önskemål. Koden till plats- och evenemangsdatabasen finns på GitHub.

  I lathund för eventdatabasen finns ytterligare information.

 • Digital anslagstavla med loggning av publiceringar

  Anslagstavlan samlar den information som kommuner, regioner och kommunalförbund måste publicera på sin webbplats och uppfyller de krav som kommunallagen ställer på digitala anslagstavlor. Den finns även möjlighet för administratörer att se historik över tidigare publicerade anslag.

 • Webbanalys för sällanredaktörer

  Genom att använda Matomo som statistikverktyg (en del använder Matomo istället för Google Analytics, andra som komplement) finns även möjlighet att koppla in Content Insights for Editors (CIFE) som ger redaktörer en bra överblick på sidor de ansvarar för. Det kan vara besökarsynpunkter, vilka sidor som är fått flest besök, behöver uppdateras eller kanske har någon teknisk brist, som t.ex. länkar som inte längre fungerar.

 • Feedbackfunktion

  Som redaktör kan man slå på möjligheten för besökare att lämna synpunkter på en sida, det kan vara både positiv eller negativ kritik, samt tillhörande kommentarsmöjlighet.

Några kommuner/kommunala bolag som använder Municipio