• AD-koppling

  Kopplingen till organisationens AD (Active Directory) tillgängliggör information om medarbetarna. Det gör att det lätt att hämta ut exempelvis titlar, namn och telefonnummer till användarnas personliga profiler. Varje användare kan sedan själv komplettera sin profil med information om sina kompetensområden och eller arbetsuppgifter. De personliga profilerna är sökbara, så att medarbetare enkelt kan hitta kollegor, kompetens och kontaktuppgifter inom organisationen.

 • Flera intranät i en struktur

  Intranätets struktur möjliggör flera, sammanlänkade intranät. Med ett centralt intranät som startplats, oftast kallat “Portalen”, finns en plats för gemensamma nyheter, IT-system och verktyg. Med kompletterande “förvaltningsintranät” kan sedan förvaltningar och verksamheter skapa egna intranät och själva styra deras innehåll och funktioner.

 • Sociala funktioner

  Intranätets sociala funktioner gör det möjligt för användarna att skapa grupper, tagga kollegor eller kommentera innehåll på intranätet. Och genom hashtaggar och kategorier kan medarbetarna själv välja vilket innehåll de vill följa. På så vis skapas förutsättningar för dialog och samarbeten, utan att medarbetare behöver skapa eller använda privata sociala medier-konton i sitt arbete.

 • Målgruppsanpassning

  Genom att följa sin förvaltnings eller avdelnings uppdateringar så får anställda relevantare information. Baserat på roll i AD så kan innehåll också målgruppstyras så att endast behörig personal får ta del av den. Det går till exempel att styra vilka sidor eller nyheter som enbart ska kunna hittas och visas för de som har rollen “chef” eller liknande.

 • Sökfokus

  En komplex informationsstruktur kräver effektiva söklösningar. Municipio är därför utvecklat för att kunna söka och visa resultat från flera intranät. På så vis kan användare söka innehåll, filer och kontaktuppgifter från samtliga intranät på ett ställe.

Några kommuner/kommunala bolag som använder Municipio