Varför finns Municipio?

Det finns 290 kommuner i Sverige. Sett till de behov som deras webbplatser ska hantera finns det större likheter mellan kommunerna än skillnader. Visst vore det bra om en kommun som behöver en ny webbplats kan dra nytta av den utveckling som andra kommuner redan har gjort, istället för att börja om från början? Liknande initiativ har funnits länge, till exempel när det gäller att skapa en kommungemensam innehållsstruktur.