Varför finns det inget cookie-meddelande på municipio.se?

Municipio.se använder inga cookies som kräver medgivande från besökaren. Exempelvis används inte cookies eller motsvarande för webbanalys.

Cookies eller motsvarande används för att funktioner på webbplatsen ska fungera som avsett. Hit hör exempelvis möjligheten att återbesöka webbplatsen utan Internet-uppkoppling.

🧁