Vad är Municipio?

Municipio är en WordPress-baserad webbplattform som framför allt används av kommuner och kommunala bolag. Initiativet till Municipio kommer från Helsingborgs stad, och därför har plattformen ofta kallats "Webbplattform Helsingborg".

Municipio finns för publika webbplatser och intranät och kan har olika utseenden. Du kan välja att använda temat rakt av, eller anpassa genom egen design.

På plattformen finns också färdiga moduler för olika funktioner. Här är några exempel:

  • Feedbackfunktion, med en vy där redaktören ser en sammanställning och får förslag på sidor att åtgärda.
  • En komplett evenemangsfunktion. Du kan skapa ett formulär för att låta användare skicka in förslag, som du sedan kan moderera före publicering. Evenemangsfunktionen har en sökfunktion, och blir helt integrerad på webbplatsen.
  • Automatisk avpublicering av innehåll.
  • En digital anslagstavla, med möjlighet för administratörer att söka fram historik över tidigare publicerade anslag.