Vad är en modul?

I plattformen finns en plugin som heter Modularity och som möjliggör att skräddarsydd funktionalitet adderas till grundfunktionaliteten i WordPress i form av moduler. Många av de funktioner som utgör kärnan i Municipio är framtagna som moduler. Moduler kan sedan placeras på modulytor som kan variera mellan olika sidtyper. I slutändan ger detta upplägg en hög grad av frihet för redaktörer att utforma sidor efter olika syften och smak.