Är Municipio ett Headless CMS?

Municipio finns i två versioner.

  1. En Headless-version där allt innehåll nås via ett API.

  2. Den klassiska Municipio-versionen, som inte är headless.